Novosti iz udruge

Sudjeluj u 7. ciklusu Dijaloga EU-a s mladima

Od svibnja do rujna 2019. diljem Europe provode se razni oblici konzultacija s mladima u sklopu 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima, nasljednika procesa strukturiranog dijaloga. Cilj ovog ciklusa jest prikupiti mišljenje mladih o tome što je važno mladima u Europi kada je riječ o kvalitetnim poslovima, radu s mladima te prilikama za mlade u ruralnim područjima.

U ovoj fazi cilj jest prikupiti mišljenje mladih na temu “Stvaranje prilika za mlade“, pritom stavljajući fokus na tri Cilja za mlade: Kvalitetni poslovi za sve (7), Kvalitetno učenje (8) te Poticaj mladima iz ruralnih sredina (6). Procesu konzultacija mogu pristupiti i mladi i to putem fokus grupa i radionica koje se provode diljem Hrvatske te putem online upitnika kojem možeš pristupiti putem sljedećeg linka: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/.

Više o samom Dijalogu EU-a s mladima pronađi ovdje: http://eupita.eu/