Novosti iz udruge

Tjedan dana nakon RivArt-a | One week after Rivart (HR/EN) (PHOTOGALLERY)

(HR)

“da je grafiti zaista oblik umjetnosti i ne samo “pisanje po zidu”, te da EU pruža prilike svim mladim ljudima bez iznimke, pri čemu umjetnost igra ključnu ulogu u stvaranju pravog europskog identiteta.”

U petak, 25. lipnja, u vrtu kluba Azimut održana je prva grafiti jam sesija “RivArt” u organizaciji Mladi u EU, s početkom u 18 sati.

Ideja je nastala u suradnji s udrugom One Hour for Europe (Italija) i razvijena je na temelju prijedloga i iskustva volontera Europskog snage solidarnodti, Leonea Guarniera, koji je uspio uspostaviti kontakt i regrutirati šest umjetnika iz cijele Hrvatske. Njihov zajednički interes bio je stvaranje pojedinačnih umjetničkih djela koja bi na kraju zajedno činila kolektivno djelo s ciljem širenja poruke vrijednosti i snage Europske unije.

Klub Azimut iz Šibenika odmah je pokazao interes za projekt i stavio na raspolaganje svoj vrt. Ovdje su umjetnici i volonteri izgradili privremenu trokutastu instalaciju s panelima od šperploče na koje su umjetnici kasnije mogli iskazati svoju kreativnost koristeći dogovorenu paletu boja koja odražava boje zastave Europske unije. Također je odlučeno priložiti po dvije listove A3 platna na svaki panel kako bi se nakon što su djela stvorena mogli odvojiti i dobiti jedinstveni komadi. Ovi jedinstveni komadi kasnije su potpisani od strane umjetnika koji su ih odlučili donirati lokalnoj udruzi “Šibenske šape” za dražbu, čiji prihodi su namijenjeni za prikupljanje sredstava.

Poruka jam sesije bila je povezati grafiti umjetnička djela umjetnika s različitim vizijama i spojiti dva svijeta koji se često ne susreću: grafiti umjetnost i mlade ljude zainteresirane za identitet EU i politiku mladih. Ovaj događaj otvorio je dijalog između kultura koje se rijetko sreću i omogućio nam je učenje jedni od drugih – da je grafiti zaista oblik umjetnosti i ne samo “pisanje po zidu”, te da EU pruža prilike svim mladim ljudima bez iznimke, pri čemu umjetnost igra ključnu ulogu u stvaranju pravog europskog identiteta.

(EN)

“that graffiti is truly an art form and not simply “writing on a wall,” and that the EU offers opportunities to all young people without exception, with art playing a key role in creating a true European identity.”

On Friday, June 25, in the garden of Azimut Klub, the first graffiti jam session “RivArt” by Mladi u EU took place, starting at 6 pm.

The idea found ground in cooperation with the association One Hour for Europe (Italy) and was developed from the suggestion and experience of the European Solidarity Corps volunteer Leone Guarniero. He managed to get in touch with and recruit six artists from all over Croatia with a common interest: to individually create pieces of artwork that would eventually come together to form a collective piece with the purpose of conveying the message of the values and strength of the European Union.

Klub Azimut from Šibenik immediately expressed interest in the project and provided the full availability of its garden space. Here, artists and volunteers built a temporary triangular-shaped installation with plywood panels on which the artists later unleashed their creativity, using an agreed-upon color palette reflecting the colors of the European Union flag.

It was also decided to attach two sheets of A3 canvas paper to each panel so that once the work was created, these could be removed to obtain unique pieces. These unique pieces were later autographed by the artists who chose to donate them to the local association “Šibenske šape” for auction to raise funds.

The message of the Jam session was to connect graffiti artworks by artists with different visions and to bring together two worlds that often do not meet: graffiti art and young people interested in EU identity and youth policy. This event opened a dialogue between cultures that seldom meet and allowed us to learn from each other – that graffiti is truly an art form and not simply “writing on a wall,” and that the EU offers opportunities to all young people without exception, with art playing a key role in creating a true European identity.

 

Photo by Paola Sablić