Novosti iz udruge

Treasure Hunt – Dijalog EU s mladima – IX. ciklus: Zajedno za održivu i uključivu Europu

Dijalog EU-a s mladima mehanizam je za dijalog među mladima i donositeljima odluka koji se odvija u okviru Strategije EU-a za mlade. U okviru ovog ciklusa konzultacija fokus je na cilju za mlade #3 i #10: Inkluzivna društva i Održiva zelena Europa.

Prijavite se u slijedećem obrascu kako bi sudjelovali na online “Treasure hunt-u”.
Neposredno nakon prijave dobiti ćete dodatne informacije i link za sudjelovanje, kao i link na Zoom sastanak s ostatkom tima.
Sretno 🙂
_____VIŠE INFORMACIJA o DEUM-u_____

Dijalog EU-a s mladima mehanizam je za dijalog među mladima i donositeljima odluka koji se odvija u okviru Strategije EU-a za mlade.

Koja je svrha dijaloga EU-a s mladima?

To je način da se mišljenja, stajališta i potrebe mladih i organizacija mladih uzmu u obzir pri utvrđivanju politika EU-a za mlade.

Dijalogom se podupire provedba Strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027., koja je usmjerena na tri ključna područja, odnosno na „povezivanje, uključivanje i osnaživanje”. Usto, njome se potiče suradnja među zemljama EU-a na svim pitanjima koja se odnose na mlade.

Kako se dijalog odvija?

Dijalog s donositeljima odluka i druge aktivnosti dijaloga odvijaju se u radnim ciklusima u trajanju od 18 mjeseci. U svakom je ciklusu naglasak na drugoj temi koju utvrđuje Vijeće ministara za mlade.

Trenutačno (od početka 2022. do sredine 2023.) je riječ o temi „Održiva i zelena Europa”.

Tematski prioritet stoga je izravno povezan s ciljem za mlade br. 3 „Uključiva društva” i br. 10 „Održiva zelena Europa”.

U dijalog s mladima nastoji se uključiti sve mlade, među ostalima i one s manje mogućnosti, kao i one koji trenutačno nisu uključeni ni aktivni. U svakoj državi članici organizaciju preuzimaju nacionalne radne skupine koje su u svojoj zemlji zadužene za provođenje savjetovanja i aktivnosti s mladima, organizacijama mladih i donositeljima odluka.

Glavnu riječ u usmjeravanju provedbe dijaloga EU-a s mladima ima trio predsjedništava, u bliskoj suradnji s Europskom komisijom i nacionalnim agencijama, kao i s Europskim forumom mladih i drugim predstavnicima civilnog društva za mlade, u okviru koordinacijske skupine.