Usluga pomoć u kući priznaje se:

  • Osobi kojoj je zbog tjelesnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pmoć druge osobe
  • Osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe
  • Starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe

Uvjeti za priznavanje prava na pomoć u kući su da:

  • Osoba nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
  • Osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
  • Na području prebivališta osobe moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi
  • Osoba nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
  • Prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1500 kuna.

Ukoliko prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 1500 kuna, a nije veći od 2000 kuna, korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50 posto cijene troškova usluge pomoći u kući.

Pomoć u kući obuhvaća organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.