Novosti iz udruge

Volonterski program terapijskog jahanja u sklopu projekta „Osposobljavanjem OCD-a do bolje i ljepše zajednice“, UP.04.2.1.11.0353

Udruga Konjički klub Kolan osnovana je 2012. godine te djeluje na području Šibenika i Šibensko-kninske županije. Cilj osnivanja udruge je  promicanje, razvijanje i unapređenje svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje aktivnosti i terapije pomoću konja kao metode rehabilitacije, edukacije i rekreacije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju ili drugim psiho-fizičkim problemima ili poremećajem u ponašanju te za osobe s invaliditetom, kao i pri razvijanju socijalne svijesti i stručnosti svojih članova.

Udruga Konjički klub Kolan partner je na projektu „Osposobljavanjem OCD-a do bolje i ljepše zajednice“, dok je nositelje projekta Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt se provodi na području Šibensko-kninske županije od 23.06.2022. do 23.12.2023. godine.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 414.698,79 HRK od čega je 85% bespovratnih sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda (352.493,97 HRK), dok je obvezni dio nacionalnog sufinanciranja od 15% (62.204,82 HRK) osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Udruga Konjički klub Kolan će u sklopu projekta omogućit besplatne usluge terapijskog jahanja za socijalno ugrožene osobe (djecu) s teškoćama u razvoju.

Cilj volonterskog programa: poticanje volontera na sudjelovanje u lokalnoj inicijativi omogućavanja besplatne usluge terapijskog jahanja za socijalno ugrožene osobe.

Opis poslova na kojima će volonteri raditi: Volonteri će uz pratnju zaposlenika KK Kolan pripomagati pri provedbi terapijskog jahanja djece s teškoćama u razvoju.

Program terapijskog jahanja uključuje socijalizaciju djece i mladih s invaliditetom te ostvarenje individualnih potencijala svakog korisnika uz ispunjenje ciljeva – motorički razvoj, fizioterapijske metode, razvoj samopouzdanja, motivacije za prihvaćene oblike ponašanja, samoprihvaćanje te usvajanje i razvoj komunikacijskih i temeljnih socijalnih vještina.

Naziv volonterskog mjesta: Asistent/ica u provedbi terapijskog jahanja djece s teškoćama u razvoju, projekt Osposobljavanjem OCD-a do bolje i ljepše zajednice, UP.04.2.1.11.0353.

Mjesto obavljanja volonterskog angažmana: Rakovo selo 9, Dubrava kod Šibenika.

Period volontiranja: od kolovoza 2022. godine do kraja provedbe projekta (do 23.12.2023.).

Prijevoz: Svi troškovi dolaska i odlaska su osigurani od strane organizacije.

Koliko je volontera potrebno: 2 volontera s ukupno odrađenih 200 volonterskih sati (100 volonterskih sati po volonteru).

Dob volontera: uvjet je punoljetnost.

Koje kvalitete volonter treba imati:

  • fizička spremnost,
  • komunikativnost i otvorenost prema ljudima,
  • spremnost i želja za rad s djecom,
  • spremnost na timski rad.

Kompetencije i iskustva koje će volonteri steći tijekom volontiranja:

  • iskustvo u radu s djecom s teškoćama u razvoju,
  • iskustvo u radu s konjima,
  • vještine timskog rada,
  • jačanje samopouzdanja,
  • suradnja i odgovornost.

Zainteresirani se mogu javiti najkasnije do 1.8.2022. godine na e-mail adresu  martin.mrsa@mladi-eu.hr.