Novosti iz udruge

Završna refleksija o vršnjačkom nasilju na internetu | #YouCannotDeleteMe! | Europske snage solidarnosti (HR/EN)

(HR)

U završnom dijelu kampanje YouCannotDeleteMe, napravit ćemo sažetak svih tema koje su spomenute i kako je važno nastaviti podizati svijest o cyberbullyingu.

Sada znamo da je cyberbullying oblik agresije koji se koristi na različitim platformama s glavnim ciljem zastrašivanja, maltretiranja i isključivanja drugih. Sada smo svjesni načina kako to spriječiti poput upravljanja postavkama privatnosti, čuvanja jasnih zapisa, ne odgovaranja ili osvete, blokiranja cyberbullies putem korisničkih postavki ili prijavljivanja cyberbullyinga administratorima stranice.

Također smo upoznati s posljedicama za one koji su na strani žrtava. Neke od njih su vrlo ozbiljne i povezane s mentalnim zdravljem i fizičkim simptomima, u ekstremnim slučajevima i samoubojstvom.

Nakon razmišljanja primijetili smo da svaka osoba može postati žrtva, bila mlada ili ne. Sada smo svjesni prepreka koje postoje u okončanju ovog prakse, a to su anonimnost, nedostatak svijesti, nedostatak prijavljivanja te društveni i pritisak vršnjaka najveći problemi.

Na kraju, sada smo svjesni izazova s kojima se roditelji i odgojitelji suočavaju u vezi s ovom temom. Vrlo je važno nastaviti govoriti o cyberbullyingu kako bismo bolje zaštitili našu djecu i čak i sebe.

Budućnost se sve više vrti oko interneta i online svijeta, u našim je rukama odgojiti generacije sutrašnjice. Važno je naučiti ih ljubaznosti i empatiji kako bi im omogućili da se kreću naprijed na humaniji i brižniji način, tako da su problemi poput ovih iznimka, a ne pravilo.

Ne možemo izbrisati nikoga iz života i dajmo svi napor da to svatko shvati.

(EN)

In the final instalment of the YouCannotDeleteMe campaign let’s do a summary of all the topics that were mentioned and how is important to continue to raise awareness about cyberbullying.

We now know that cyberbullying is a form of aggression used on diverse platforms with the main goal of intimidate, harass and exclude others. We are now aware of ways to prevent it like managing privacy settings, keeping clear records, not responding or retaliate, blocking cyberbullies via user settings or reporting cyberbullying to site admins.

Also the consequences to the ones that are on the suffering end. Some of them really severe being related to mental health and physical symptoms, in extreme cases suicide.

After reflexion we noticed that every person can be a victim being young or not. We are now aware of the obstacles that are present to end this practise are very challenging being anonymity, lack of awareness, lack of reporting, and societal plus peer pressure the biggest issues.

Lastly, we are aware now aware of the challenges parents and educators face regarding this topic. It is very important to continue to speak about cyberbullying, so we can better protect our children and even ourselves.

The future is more and more revolving around the internet and the online world, it’s in our hands to raise the generations of tomorrow. It is important to teach them kindness and empathy to allow them to be able to move forward in a more human and caring way, so that issues like this are the exception to the rule and not the other way around.

We cannot delete anyone from life and let’s make an effort everyone understands that.