Novosti iz udruge

ŽIVA KNJIŽNICA volonterstva na Veleučilištu u Šibeniku!!!

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je aktivnost: „Živa knjižnica“ volonterstva u sklopu projekta: „Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !“, 16.01.2019. godine na Veleučilištu u Šibeniku.

Cilj projekta je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva. Provedbom predloženog projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu.

EVS volonterke udruge mladih „Mladi u EU“, glumile su „žive knjige“, govoreći o mogućnostima volontiranja u sklopu Europskih snaga solidarnosti (bivši EVS). Volonterke su sažele svoja iskustva u nastojanju da studente motiviraju na volonterski angažman u zajednici. Studentima se obratila i djelatnica Udruge mladih „Mladi u EU“, Sanja Barišić, koja ih je upoznala s mogućnostima koje im se općenito nude kroz programe razmjene mladih.

Navedeni ESF projekt Udruga mladih „Mladi u EU“ provodi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Knin, Zavodom za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije i Gradom Šibenikom. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Nositelj projekta:

 

Partneri na projektu:

       

Projekt financiran: