Novosti iz udruge

Izazovi u suzbijanju cyberbullyinga | #YouCannotDeleteMe! | Europske snage solidarnosti (HR/EN)

(HR)

Cyberbullying je vrlo kompleksan problem i sve je izazovnije zaustaviti ga. U doba u kojem se sve više okrećemo virtualnom svijetu, postoji mnogo prepreka koje sprječavaju okončanje ove prakse. Glavni izazovi su anonimnost, nedostatak svijesti, nedostatak prijavljivanja i vršnjački pritisak.

Čimbenik anonimnosti je jedan od najvećih. Skriveni iza lažnog profila, višestrukih računa ili na neki drugi način, zlostavljači djeluju na nekontroliran način, bez straha od neposrednih posljedica. Ovaj aspekt otežava identifikaciju zlostavljača i njegovo pripisivanje odgovornosti za zlonamjerne radnje.

Nažalost, ova prepreka ne umire sama. Nedostatak prijavljivanja je nešto što ne dopušta procjenu stvarnog utjecaja koji cyberbullying ima na živote ljudi. Zbog straha, srama ili vjerovanja da će zlostavljač proći nekažnjeno, mnoge žrtve se ne prijavljuju. Nedovoljno prijavljivanje je velika prepreka kako za nadležne platforme i vlasti da se bave tim problemom i da ga rješavaju.

Osim toga, pritisak koji dolazi od društva ili vršnjaka jedna je od najvećih briga, ne samo u vezi s cyberbullyingom, već i u drugim aspektima života. Što se tiče cyberbullyinga, ovaj pritisak da se stvori ideal ili da se pokaže nešto što zapravo nije stvara situaciju u kojoj ljudi ili stvaraju lažni život na društvenim mrežama ili iskazuju svoje frustracije u određenom komentaru i ciljaju određenu osobu. Vrijeme je da promijenimo ove standarde i počnemo se otvarati prema ljubaznijem i empatičnijem svijetu.

Nažalost, većina navedenih uzroka ima puno veze s nedostatkom svijesti koji okružuje ovu temu. Roditelji i odgajatelji, posebno starije generacije, ne znaju dovoljno o opasnostima koje vrebaju na internetu niti dovoljno razumiju što je cyberbullying ili njegove znakove kod njihove djece.

Iako ove prepreke mogu biti vrlo teške za prevladavanje, ključno rješenje za početak vidljivih promjena je podizanje svijesti o cyberbullyingu, nastojanje da ostanemo informirani i uvijek zapamtiti: “Ne možete biti izbrisani”. #YouCannotDeleteMe

(EN)

Cyberbullying is a very complex problem and one that is increasingly challenging to end. In a day and age when we are relying more on the virtual world, there are numerous barriers preventing the cessation of this practice. The main challenges are anonymity, lack of awareness, lack of reporting, and societal and peer pressure.

The anonymity factor is one of the biggest challenges. Shielded by fake profiles, multiple accounts, or other ways to remain anonymous online, bullies act without fear of immediate consequences. This aspect makes it difficult to identify the bully and hold them accountable for their malicious actions.

Unfortunately, this barrier does not exist alone. lack of reporting prevents the accurate assessment of the real impact cyberbullying has on people’s lives. Many victims do not come forward due to fear, shame, or the belief that the bully will go unpunished. Lack of reporting is a significant obstacle for both competent platforms and authorities to address and deal with this issue effectively.

Additionally, the pressure from society or peers is a major concern, not only related to cyberbullying but also to other aspects of life. This pressure often leads people to fake a life they don’t have on social media or to vent their frustration in comment sections, targeting specific individuals. It is time to change these standards and work towards a kinder and more empathetic world.

Regrettably, most of the issues mentioned above stem from the lack of awareness surrounding this topic. Parents and educators, especially from older generations, do not know enough about the dangers that exist on the internet or fully understand what cyberbullying is and its signs in their children.

Even though these obstacles can be very challenging to overcome, the key solution to instigating change is raising awareness about cyberbullying. It is crucial to stay informed and always remember: “You Cannot Be Deleted.” #YouCannotDeleteMe