Novosti iz udruge

Vršnjačko nasilje kod odraslih | #YouCannotDeleteMe! | Europske snage solidarnosti (HR/EN)

(HR)

Cyberbullying nije specifičan samo za djecu i mlade; odrasli također mogu patiti od njega. Postoji zabrinjavajući porast ovog problema među odraslima, a i oni trpe istu mentalnu i emocionalnu štetu.

U doba društvenih medija, svatko objavljuje ono što mu srce želi, i ne možemo očekivati da će se svima svidjeti ili da će svi reagirati pozitivno na objavljeni sadržaj. Ne možemo svaku negativnu poruku kategorizirati kao cyberbullying, ali postoje određene granice koje možda treba prepoznati kad se to dogodi. Negativne poruke i/ili postupci prelaze granicu kada postoji namjera zastrašivanja, prijetnje, uznemiravanja ili zastrašivanja druge osobe na mreži. Osim toga, to mora predstavljati ponavljajući problem, a ne jednokratni incident.

Važno je, kao i u svakom drugom slučaju cyberbullyinga, zadržavati zapise ili dokumentirati kad vas netko uznemirava, jer to može biti korisno za praćenje vršnjačkonasilnog ponašanja i olakšava prijavu samoj društvenoj mreži, drugim online prostorima, ili čak i pravnim vlastima.

Možete se pokušati zaštititi od ljudi koji izvršavaju vršnjačko nasilje na gotovo svakoj web stranici ili online platformi pomoću opcija za blokiranje, ignoriranje, ograničavanje i prijavljivanje. Te opcije će vam također omogućiti zaštitu vašeg mentalnog i emocionalnog zdravlja, pa čak i fizičkog zdravlja. Nažalost, u nekim slučajevima to možda neće biti dovoljno jer neki ljudi nastavljaju stvarati nove profile kako bi produljili svoje uznemiravanje.

Cyberbullying je prisutan u svim dobnim skupinama i bitno je biti svjesni i oprezni zbog toga. Posljedice, kao što smo spomenuli ranije, vrlo su stvarne i mogu dovesti do ozbiljnih šteta! Dakle, ako patite ili znate nekoga tko pati od cyberbullyinga, nemojte se bojati izići i reći o tome!

(EN)

Cyberbullying is not specific to children or young people; adults can also suffer from it. There has been a concerning rise in this issue among adults, and they too are experiencing the same mental and emotional damage.

In the age of social media, everyone posts to their heart’s desire, and it’s not to be expected that everyone will like or respond positively to the content published. We cannot categorize every negative comment as cyberbullying, but there are certain boundaries that may be important to acknowledge when this happens. Negative messages and actions cross the line when there is an intent to scare, threaten, harass, or intimidate another person online. Additionally, this has to reflect a repetitive problem and not a one-time occurrence.

It is essential, as in any other cyberbullying case, to keep records or document when you are being harassed because this can be useful for tracking cyberbullying behavior and making it easier to report to either the social media platform or other online spaces, or in some cases, to legal authorities.

You can try to protect yourself from people who cyberbully on almost every website or online platform with the resources to block, ignore, restrict, and report. These options will also allow you to protect your mental, emotional, and even physical health. Unfortunately, in some cases, it might not be enough because some people continue to create new profiles to prolong their harassment.

Cyberbullying is present in all age groups, and it is essential to be aware of and beware of it. The consequences, as mentioned before, are very real and can lead to some very serious damages. So, if you are suffering or know someone who is suffering from cyberbullying, don’t be afraid to speak up!