Projekti 2017.

Naziv projekta: Činimo dobro – VOLONTIRAJMO!

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partneri na projektu: Grad Šibenik, Zavod za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije, Centar za socijalnu skrb Knin
Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade RH
Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Struktura korisnika: mladi, mlade nezaposlene osobe, građani, djelatnici OCD-a i javnih ustanova
Područje provedbe projekta: Šibensko – kninska županija
Razdoblje provedbe projekta: 1.lipnja 2017. – 31.svibnja 2019. (24 mjeseca)
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva. Rezultati projekta su usmjereni na poticanje i osnaživanje OCD-a i javnih ustanova za pokretanje novih volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa koji će doprinijeti održivom razvoju kroz pružanje novih usluga u zdravstvenom i socijalnom sustavu.

Kratki opis projekta: Projekt pod nazivom ”Činimo dobro – VOLONTIRAJMO !” provodit će se na području Šibensko-kninske županije u trajanju od 24 mjeseca. Cilj projekta je osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskih programa u skladu sa standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednost volonterstva. Provedbom predloženog projekta uspostavit će se volonterski pilot programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu. Ciljna skupina projekta su mlade osobe, mlade nezaposlene osobe, predstavnici OCD-a i javnih ustanova te šira javnost sa područja ŠKŽ.

Aktivnosti projekta:

Element projekta 1:

 • Unaprijedimo volonterstvo
 • Predavanja „Volontiraj i TI“
 • Osposobljavanje koordinatora volontera
 • Osposobljavanje organizatora volontera
 • „Živa knjižnica“ volonterstva
 • Sajam volonterstva
 • Info kampanja „Vrijednost volonterstva“

Element projekta 2:

 • Pokrenimo volonterske programe
 • Umrežavanje OCD-a i javnih ustanova u socijalnom i zdravstvenom sustavu
 • Program „Sustav podrške volonterskim programima“
 • Volonterski programi
 • Radionica za volontere „Ja volonter/ka“
 • Podrška OCD-ima i javnim ustanovama u socijalnom i zdravstvenom sustavu
 • Stručna brošura „Volonterski programi u zdravstvenom i socijalnom sustavu“

Promidžba i vidljivost

 • Početna i završna konferencija
 • Izrada i distribucija letaka
 • Izrada roll-up bannera

Upravljanje projektom i administracija

 • Sastanci partnera
 • Narativni i financijski izvještaji

Naziv projekta: „StartUp! your career“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partner na projektu: ADEFIS JUVENTUD INTERNACIONAL (ES), Associazione NéA (IT), A.D.E.L. – ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR (SK), Institute Perspectives (BG)
Ciljna skupina:Mlade nezaposlene osobe Mjesto provedbe projekta: Šibenik Trajanje: 1.08.2017 – 31.01.2018. Opći cilj: Upoznavanje koncepta start-upa za razvoj i pokretanje vlastite poduzetničke ideje što će kao posljedicu imati smanjenje postotka nezaposlenosti u zemljama sa visokom stopom nezaposlenosti.

Kratki opis: Realizacijom projekta „StartUp! your career“ dane su smjernice, informacije i alati za pokretanje vlastite poduzetničke ideje putem koncepta start-upa. Kroz projektne aktivnosti sudionici su izravno upoznati s konceptom startup-ova, naučili su kako pokrenuti vlastiti startup, kako koristiti benefite crowdfundinga ili potpore poslovnog anđela, kako izraditi vlastiti poslovni plan te kako privući potencijalne investitore koji bi financijski potpomogli ostvarivanje poslovne ideje.

Aktivnosti projekta:

 • Predstavljanje start-up scene europskih zemalja (Italija, Bugarska, Slovačka, Španjolska)
 • Predavanje o tome kako iskoristiti sredstva EU za pokretanje startup tvrtke
 • Razvoj vlastite poduzetničke ideje
 • SWOT analiza
 • Radionice u CISOK-u (Kako napraviti poslovni plan?)
 • Predavanje u Informacijskom centru Europe Direct

Naziv projekta: „Zeleno srce“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partner na projektu: Ekološka udruga „Krka“ iz Knina , O.Š. Tina Ujevića Šibenik Ciljna skupina: Učenici osnovnih škola (1. – 8. razreda) Mjesto provedbe projekta: Šibenik Trajanje: 1.10.2017. – 31.08.2018. Opći cilj: Informirati i educirati mlade osobe o važnosti i vrijednostima volontiranja te na višu razinu podići njihovu osjetljivost na ekološku problematiku njihove okoline.

Kratki opis: Projekt pod nazivom „Zeleno srce“ koji se provodi u razdoblju od 11 mjeseci na području grada Šibenika ima za cilj doprinijeti razvoju učeničkih kompetencija, senzibilizirati učenike o vrijednostima volonterstva te potaknuti učenike na uključivanje u život lokalne zajednice. Realizacijom ovog projekta mladi će biti upoznati s pojmom volontiranja, njegovim značajem i načinima na koji oni mogu volontirati putem održavanja radionica „Zašto je važno volontirati?“, razvijati će svoju ekološku svijest skupljajući stari papir i plastične čepove u kartonske kutije koje su postavljene u sve školske prostorije i sudjelujući u akcijama čišćenja školskog okoliša. Također, organiziran je nagradni natječaj za dječje literarne radove na temu „Volontiranje i zaštita okoliša“ čime će se potaknuti djecu na pismeno izražavanje i poboljšanje istog te na razmišljanje o navedenoj tematici. Najbolji razred će biti nagrađen edukativnim „Zelenim izletom“ na kojemu će posjetiti zaštićena prirodna područja grada Knina.

Popis aktivnosti:

 • Akcija prikupljanja plastičnih čepova i starog papira
 • Akcija prikupljanja stare odjeće
 • Radionice „Zašto je važno volontirati?“ (8 radionica)
 • Natječaj za odabir najboljeg sastava „Zeleno srce“
 • Volonterska akcija „Zelena čistka 2018.“
 • Uređenje okoliša školskog okoliša i okoliša Doma za starije i nemoćne
 • Zeleni izlete
 • Snimanje Milenijske fotografije

Naziv projekta: Developing society (EVS projekt)

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partner na projektu: Associazione Attiva-Mente (IT), OTI Arad (RO)
Ciljna skupina: Mladi ljudi iz zemalja s ispodprosječnim udjelom volonterski aktivnog stanovništva
Mjesto provedbe projekta: Šibenik Trajanje: 1.10. 2017. -30.09.2018.
Opći cilj: Doprinijeti promicanju volonterstva među mladim ljudima i povećanje razine uključenja mladih na lokalnim razinama (ali i šire) u volonterski angažman.

Kratki opis: Realizacijom EVS projekta pod nazivom „Developing society“ želi se postići veća promocija volonterstva i volonterskih aktivnosti u lokalnoj zajednici i šire. Dvoje mladih volontera iz partnerskih organizacija kroz svoje dugotrajno volontiranje i neformalno učenje sječu iskustva rada u timu, uče rješavati zadatke postavljene pred njih, promiču volonterstvo te sudjeluju u organiziranju i provođenju raznovrsnih radionica i predavanja. Svojim primjerom lokalnoj ali i široj zajednici ukazuju na dobar primjer volonterske prakse te na taj način podižu razinu svijesti mladih lokalne zajednice i o gorućim pitanjima važnosti i potrebe za volonterstvom te potiču mlade na ulogu neformalnog učenja. Uz sve to, također promiču multikulturalnost u lokalnoj zajednici organiziranim učenjem hrvatskog jezika.

Popis aktivnosti:

 • Pisanje vlastitih projekata
 • Održavanje radionica talijanskog i rumunjskog jezika
 • Predavanja o Erasmus + programu i EVS-u
 • Organizacija i provedba različitih radionica u Dnevnom boravku
 • Informiranje građana o volonterstvu na info štandovima

Naziv projekta: „Step into the future“

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Partner na projektu: ADEFIS JUVENTUD INTERNACIONA (ES), A.D.E.L. – ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR (SK), ASSOCIAZIONE ATTIVA-MENTE (IT) Ciljna skupina: Mlade nezaposlene osobe Mjesto provedbe projekta: Šibenik Trajanje: 04.10.2016 – 31.07.2017. Opći cilj: Glavni cilj ovog projekta je bio dati uvid mladim i nezaposlenim osobama u postupak traženja posla i naučiti ih kako izraditi kvalitetan životopis, kako se pravilno postaviti i ostaviti što bolji dojam na razgovoru za posao, potaknuti ih se na samozapošljavanje kroz društveno/zeleno poduzetništvo te kako izraditi plan traženja zaposlenja koji će im moći pomoći po povratku u svoje zemlje pri traženju zaposlenja.

Kratki opis: Realizacijom ovog projekta Sudionici su imali priliku upoznati se s tržištem rada, kvalitetnim pisanjem životopisa i motivacijskoga pisma te načinima pripreme za interview prilikom traženja posla. Sudionici su tokom perioda razmjene mladih sudjelovali na različitim edukativnim radionicama na kojima su trebali napisati životopis, motivacijsko pismo, simulirati interview za posao te napraviti plan za samozapošljavanje.

Aktivnosti projekta:

 • Izrada životopisa i njihova prezentacija
 • Metode pisanja motivacijskih pisama
 • Metode traženja posla
 • Baze radnih mjesta i agencije za zapošljavanje
 • Uloga volontiranja pri zapošljavanju
 • Metode samozapošljavanja kroz zeleno i društveno poduzetništvo
 • Uloga neverbalne komunikacije

Naziv projekta: „Information – the power of new age“(EVS projekt)

Nositelj projekta: Udruga mladih „Mladi u EU“
Partner na projektu: ADEFIS JUVENTUD INTERNACIONAL, Associazione Attiva-Mente, Grad Šibenik
Ciljna skupina: Mladi ljudi od 18 godina do 30 godina Mjesto provedbe projekta: Šibenik Trajanje: 01.01.2017 – 30.11.2017 Opći cilj: Promicanje volonterstva među mladim ljudima u zemljama s ispodprosječnim udjelom volonterskog stanovništva i povećanje informiranosti na lokalnoj razini (i šire).

Kratki opis: Realizacijom ovog projekta pružila se prilika mladim volonterima da kroz dugotrajno volontiranje i neformalno učenje pri volontiranju steknu iskustvo rada u timu, nauče rješavati zadatke postavljene pred njih koristeći različite metode te unaprijede svoje jezične vještine. Volonteri su tijekom projekta povećali informiranost mladih na području grada Šibenika o mogućnostima kvalitetnog korištenja slobodnog vremena. Također su promovirali aktivnosti lokalnog info centra za mlade, kluba za mlade i lokalnog urbanog centra održavajući različite radionice, predavanja te dijeleći informacije na info štandovima na frekventnim lokacijama grada.

Aktivnosti projekta:

 • Predavanja i radionice u srednjim školama o Erasmus+ programu i EVS-u
 • Info štandovi na frekventnim lokacijama grada Šibenika
 • Pisanje i dizajniranje promotivnih materijala
 • Organizacija i sudjelovanje u lokanim volonterskim aktivnostima
 • Provedba vlastitog projekta
 • Organiziranje aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade grada Šibenika
 • Održavali predavanja i radionice u Informacijskom centru „Europe Direct“ Šibenik