Novosti iz udruge

Novosti iz udruge

Prijavi se u fokus grupu u Općini Biskupija

U sklopu projekta ”Strategija za mlade Šibensko-kninske županije” organiziramo prvu od 10 fokus grupa koje će se održati diljem Šibensko-kninske županije. Cilj navedenih fokus grupa ...
Novosti iz udruge

Neka putovanje bude brzo i zeleno

Udruga mladih ”Mladi u EU” poziva sve zainteresirane da se prikljuće webinaru ”High speed rail in the EU” kojeg organizira i moderira zastuonica u EU ...
Novosti iz udruge

Predstavljen projekt ”Strategija za mlade Šibensko-kninske županije”

U gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” održana je početna konferencija u sklopu projekta: Strategija za mlade Šibensko – kninske županije, a na konferenciji je sudjelovao i ...
Novosti iz udruge

Usluga pomoć u kući

Usluga pomoć u kući priznaje se: Osobi kojoj je zbog tjelesnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pmoć druge ...
More Posts