Novosti iz udruge

Upoznajte Lauru – našu novu dugoročnu volonterku! | Meet Laura – our new long-term volunteer! | Europske snage solidarnosti | European Solidarity Corps (HR/EN)

European Solidarity Corps Mid-term meeting – IYNF – International Young Naturefriends

(EN)

Let’s continue the introduction round with the next volunteer!

Hi! My name is Laura, I’m 20 years old, and I was born in the south of Spain, in Almeria. I live in a little town called Purchena, where I discovered all the information about the European projects and volunteering that are offered. In the area where I live, the town hall is the only place that gives information about these topics, so I have been very lucky in that regard.

In my town, we have two important events: one is held every two years and they are the Juegos Moriscos, where we carry out dance activities related to this time and then have a kind of local competition. Strength tests are also carried out such as weight lifting, archery, stone throwing and competitions with horses where riders attach their lances through small rings or ribbons suspended from a line while running on top of them.

The other festival is also held every two years and it’s about a music festival called Albert Hay Malotte, where music recitals, silent cinema, and films or short movies accompanied by live music are held. This is done since some music records made by this author about Purchena were discovered many years ago.

I was in the Mladi u EU organization twice doing an Erasmus+ project, and now I have come to do a long-term volunteering. The best thing this program offers is the opportunity to speak new languages, such as English for me, apart from learning the local language, which has been really good for me since it is one opportunity for me to do during this volunteering.

In my case, volunteering means working in an association related to European projects, learning how to write them, helping other people learn about this opportunity through talks or posts on social networks, but also show my learning process.

To volunteer, you mainly need to have motivation and want to adapt to the new places that you are going to visit.

I think you will love this idea when you get to know it more thoroughly.

I can say that I am very happy with my chosen place, since it is a charming place, as are the people who live there and the views it has are really beautiful.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(HR)

Nastavimo naš krug predstavljanja sa sljedećom volonterkom!

Bok! Moje ime je Laura, imam 20 godina i rođena sam na jugu Španjolske, u Almeriji. Živim u malom mjestu zvanom Purchena, gdje sam otkrila sve informacije o europskim projektima i volonterskim programima koji se nude. U području gdje živim, gradska vijećnica je jedino mjesto koje pruža informacije o tim temama, tako da sam imala puno sreće u tom pogledu.

U mom gradu imamo dva važna događaja: jedan se održava svake dvije godine i to su Juegos Moriscos, gdje izvodimo plesne aktivnosti vezane za to vrijeme, a zatim imamo neku vrstu lokalnog natjecanja. Također se provode testovi snage poput dizanja utega, strelianja, bacanja kamena i natjecanja s konjima gdje jahači prolaze kopljem kroz male prstene ili trake ovješene s linije dok trče na konjima.

Drugi festival također se održava svake dvije godine i radi se o glazbenom festivalu nazvanom Albert Hay Malotte, gdje se održavaju glazbeni recitali i filmovi, ponekad nijemi ili kratki , popraćeni uživo glazbom. To se radi jer su prije mnogo godina otkriveni neki glazbeni zapisi koje je ovaj autor napravio o Purcheni.

Dvaput sam bila u organizaciji Mladi u EU radi Erasmus+ projekata, a sada sam došla na dugoročno volontiranje. Najbolja stvar koju ovaj program nudi je prilika za učenje novih jezika, kao što je engleski za mene, osim učenja lokalnog jezika, što je za mene stvarno dobro jer je to prilika koju imam tijekom ovog volontiranja.

U mom slučaju, volontiranje znači rad u udruzi vezanoj za europske projekte, učenje kako ih pisati, pomaganje drugim ljudima da saznaju o takvim prilikama kroz razgovore ili objave na društvenim mrežama, ali i pokazivanje mog procesa učenja.

Za volontiranje uglavnom trebate imati motivaciju i želju za prilagodbu novim mjestima koje ćete posjetiti.

Mislim da će vam se ova ideja svidjeti kad je bolje upoznate.

Mogu reći da sam vrlo sretna s mojim odabranim mjestom, jer je to šarmantno mjesto, kao i ljudi koji tamo žive, a pogledi su zaista prekrasni.

 

Agencija za mobilnost i programe EUPočetna | SAFU AMPEU - Europske snage solidarnosti