Novosti iz udruge

Roditelji i njihova uloga u suzbijanju ovisnosti

Iako su roditelji svjesni da rizična ponašanja nisu samo sklonost uzimanju psihoaktivnih tvari (rizična mogu biti i seksualna ponašanja, delinkventne devijacije, neoprezna vožnja i dr.), zbog mogućih teških pa i fatalnih posljedica kako za mladu osobu tako i za obitelj, opasnost od zloporabe droga je ono što se često prepoznaje kao dominantno. Nisu roditelji pritom posve u krivu, jer su istraživanja pokazala da je sklonost jednom problematičnom ponašanju rijetko izolirana, te su tako djeca koja pokazuju jedan oblik problematičnoga ponašanja rizičnija i za nešto drugo što je također problematično (mladi koji uzimaju droge rizičniji su i za neoprezno seksualno ponašanje, mladi koji su skloni delinkvenciji često prekomjerno piju alkohol itd.).

U roditelja je česta izravna zabrinutost da će im dijete razviti zloporabu droga i postati ovisnik. Alarmantne priče i vijesti iz novina često stvaraju dojam da je ovisnost o drogama nešto što nastaje odjednom i da su droge ono što uzrokuje najviše problema i nesreća u društvu i među mladima. No nijedno sredstvo ne stvara trenutačnu ovisnost. Ovisnost ne nastaje odjednom i u tijeku tog procesa ima prostora i vremena za djelovanje, kako za obitelj tako i za užu i širu okolinu i okruženje mladog čovjeka u rizičnoj situaciji.

Obitelj je prvi stup prevencije ovisnosti jer bi odgoj za svjestan izbor zdrava ponašanja i izbjegavanja nepotrebnog rizika morao u obitelji početi od najranijeg djetinjstva. U adolescenciji slabe utjecaji i kontrola roditelja, a snaže utjecaji vršnjaka. Dobrim i kontinuiranim odgojem u obitelji i kvalitetnom komunikacijom s djecom u dobi prije adolescencije, uspjet će im se ugraditi samokontrolni mehanizmi, pa će svjesno izbjegavati prelaziti dogovorene granice u rizičnim situacijama kad drugi vrše pritisak.

Nositelj projekta:

Partner na projektu:

Projekt financira: