Novosti iz udruge

Predstavljeni su rezultati projekta ”Izrada modela upravljanja Centra za mlade”

U ponedjeljak 23. listopada održana je završna konferencija projekta ”Izrada modela upravljanja Centra za mlade” koji je financiran kroz Erasmus+ program Europske unije.

Tijekom osamnaest mjeseci provedbe projekta održano je 9 fokus grupa i online anketni upitnik te je sudjelovalo prko 100 sudionika među kojima mladi, predstavnici civilnog sektora i institucija.

Prisutne na skupu pozdravio je Željko Burić, gradonačelnik Šibenika, istaknuvši kako su pred mladim ljudima danas veliki zahtjevi i izazovi koji se zajedničkim snagama i suradnjom s udrugama i  Gradom Šibenikom mogu lakše i brže riješiti.

Također na samom početku konferencije pozdravni govor održao je i predsjednik udruge mladih ”Mladi u EU” koji je naglasio kako udruga mladih ”Mladi u EU” već petnaest godina radi na poticanju mladih na mobilnost i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Nakon uvodnih govora uslijedila je panel rasprava na kojoj su sudjelovali Aleksandra Lera iz Agencije za mobilnost i programe EU, Krešimir Krolo sa Sveučilišta u Zadru, Krijstijan Orešković iz Mreže mladih Hrvatske i Maja Šintić iz Šibenske udruge mladih – ŠUM. Panelisti su razgovarali o modelima upravljanja i programskim sadržajima centara za mlade u Hrvatskoj.

Svi materijali sa provedenih fokus grupa kao i Izviješće o ispitivanju dionika u procesu izrade modela upravljanja centrom za mlade moguće je pronaći na sljedećem linku: https://drive.google.com/drive/folders/11E_6jCabHzt4E9aVF4uQFgIssD7m28rX?usp=sharing