Tag: Youth

Novosti iz udruge

Tjedan dana nakon RivArt-a | One week after Rivart (HR/EN) ...

(HR) “da je grafiti zaista oblik umjetnosti i ne samo “pisanje po zidu”, te da EU pruža prilike svim mladim ljudima bez iznimke, pri čemu umjetnost igra ključnu ulogu u stvaranju pravog europskog identiteta.” U petak, 25. lipnja, u vrtu ...
LYBER - Let Young Be Resilient

5 Characteristics of Emotional Intelligence – LYBER (HR/EN)

(HR) U sklopu našeg Erasmus+ partnerskog projekta “LYBER – Let Young Be Resilient”, provodimo transnacionalno istraživanje o emocionalnoj inteligenciji i njenom primjeni u području mladih i rada s mladima. Emocionalna inteligencija (EI) odnosi se na skup vještina i karakteristika koje ...