Novosti iz udruge

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

 

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se svake godine 3. prosinca diljem svijeta.  Proizašao je iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, koju je usvojila Opća skupština UN-a 2006. godine. Ova konvencija naglašava važnost promicanja, zaštite i poštivanja prava osoba s invaliditetom te osiguranje njihove pune i učinkovite participacije u društvu.

Glavni ciljevi obilježavanja međunarodnog dana su:

-Podizanje svijesti: Ovaj dan pruža priliku da se javnost educira o različitim vrstama invaliditeta, izazovima s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju i njihovim pravima. Kroz edukaciju i informiranje, cilj je razbiti predrasude i stigmu te potaknuti razumijevanje i prihvaćanje različitosti.

-Promocija inkluzije: Međunarodni dan osoba s invaliditetom promiče inkluzivno društvo u kojem su osobe s invaliditetom ravnopravni članovi. Inkluzija podrazumijeva osiguravanje jednakih mogućnosti, pristupačnosti i sudjelovanja u svim aspektima života, uključujući obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu skrb, kulturne aktivnosti i druga područja društvenog života.

-Osiguravanje prava: Međunarodni dan osoba s invaliditetom potiče poštivanje i zaštitu prava osoba s invaliditetom. Ključni dokument koji se odnosi na prava osoba s invaliditetom je Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom, koja prepoznaje prava na jednakost, nediskriminaciju, samostalnost, dostojanstvo, obrazovanje, zapošljavanje i sudjelovanje u političkom i javnom životu.

Ovaj dan također pruža priliku za slavljenje postignuća osoba s invaliditetom i naglašavanje njihovih sposobnosti, talenata i doprinosa društvu.  On ima važnu ulogu u osnaživanju, jačanju njihovog glasa i poticanju društva na stvaranje inkluzivnog okruženja koje pruža jednakost prilika za sve a isto tako nastoji se potaknuti promjene na političkoj, socijalnoj i kulturnoj razini kako bi se osigurala puna participacija i jednakost za osobe s invaliditetom.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.