Novosti iz udruge

Što je cyberbullying? | #YouCannotDeleteMe! | Europske snage solidarnosti (HR/EN)

(HR) Stvaranje interneta skratilo je udaljenost među nama, ali istovremeno stvorilo priliku za ljude, tinejdžere i odrasle, da započnu praksu poznatu kao cyberbullying. Zlostavljanje je već bilo prisutno generacijama prije nas, međutim s rastućom ovisnošću o društvenim mrežama, stalno zalijepljeni za telefon ili bilo koji uređaj koji ima pristup internetu, zlostavljanje se preselilo u novu stvarnost i izbjeglo online svijet.

Dakle, pitanje je: Što je cyberbullying? Centar za istraživanje cyberbullyinga definira ga kao “namjerno i ponavljano nanošenje štete putem računala, mobilnih telefona i drugih elektroničkih uređaja”, a postoje različite platforme koje se mogu koristiti kao sredstvo za zlostavljanje poput društvenih medija, poput Instagrama, Facebooka, TikToka, Twittera među ostalima. Raspon ide dalje od platformi za prijenos uživo, na primjer YouTubea, Discorda i Twitcha, do tekstova i glasovnih bilješki na popularnim igrama poput Call of Dutyja, Fortnitea, Robloxa ili Overwatcha. Osim toga, postoje slučajevi u Metaverseu, što znači proširena stvarnost (XR – Extended Reality), povećana stvarnost (AR – Augmented Reality) i virtualna stvarnost (VR – Virtual Reality), posebno na društvenim igrama i web stranicama gdje ljudi mogu iskoristiti anonimnost.

Glavni problem s cyberbullyingom je karakter općeprihvaćenosti interneta u svim našim životima, uglavnom zato što je postao neizostavan dio mladih i nije iznenađenje vidjeti mlade ljude kako koriste aplikacije ili druge platforme kako bi širili zlonamjerne sadržaje cijelo vrijeme jer za razliku od zlostavljanja licem u lice nema vremenskog okvira za maltretiranje nekoga. Još jedan važan problem je nedostatak odgovornosti za ove pojedince, uglavnom zato što su neki roditelji prekasno djelovali u ovim slučajevima jer obično roditelji nemaju istu digitalnu pismenost.

Složenost cyberbullyinga nastavit će se istraživati ​​u nizu članaka u kojima ćemo rasvijetliti više o tome kako utječe na ljude, kako pokušati spriječiti to, što roditelji mogu učiniti i još mnogo toga. Ostanite u tijeku s nama i našim projektom #YouCannotDeleteMe.

 

(EN)

The creation of the internet shortened distance between us but, at the same time, created the opportunity for people, teens and adults, to start a practice known as cyberbullying. Bullying in itself was already present for generations before us, however with the crescent dependence on social media, constantly glued to either phone or any device that has access to the internet, bullying migrated to a new reality and evaded the online world.

So the question is: What is cyberbullying? The Cyberbullying Research Centre has it defined as “wilful and repeated harm inflicted through the use of computers, cell phones, and other electronic devices” and there are various platforms that can be used as a mean to bully like social media, such as Instagram, Facebook, TikTok, Twitter among others. The range goes wider from live streaming platforms, for example YouTube, Discord and Twitch, to texts and voice notes on popular games like Call of Duty, Fortnite, Roblox or Overwatch. Moreover, there is cases in the Metaverse, meaning extended reality (XR), augmented reality (AR) and virtual reality (VR), especially in social gaming sites and websites where people can take advantage of anonymity.

The main issue with cyberbullying is the character of omnipresence the internet has in all of our lives, mainly because it has become an essential part of the youth and is no surprise to see young people using apps or other platforms to spread malicious content around the clock, because contrary to face-to-face bullying there is no time frame to bully someone. Another important issue is the lack of accountability for these individuals, in great part because some parents are too slow acting on these cases since normally parents don’t have the same digital literacy.

The complexity of cyberbullying will continue to be explored in a series of articles in which we will shed more light about how it affects people, how to try to prevent it, what the parents can do and more. Stay tuned with us and our project #YouCannotDeleteMe.