Novosti iz udruge

Ugrožene skupine mladih

Vidljivo produžavanje mladosti i neravnopravan položaj mladih nerijetko dovodi i do socijalne isključenosti koja se s tim povezuje. Mnogi se slažu da brojni rizici odrastanja mladih, globalizacija, postindustrijska modernizacija te individualizacija dovode ili do psihosocijalne demoralizacije (socijalna bespravnost, osobna i socijalna usamljenost, nisko samopoštovanje i nemoć, nedefinirani strahovi u vezi budućnosti, depresivno raspoloženje) ili do altruističkog individualizma mladih (socijalna senzibilnost i odgovornost povezana s traženjem indivi-dualnih zadovoljstava i individualiziranim životnim stilom).

Rješenja navedenih problema mladi vide u osiguravanju jednake mogućnosti u obrazovanju i zapošljavanju, većoj participaciji mladih u odlučivanju na svim razinama. U analizi problema nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj, smatrajući da nezaposlenost mladih destabilizira ekonomiju i podriva društvenu stabilnost, navode se mjere za poboljšanje sustava njihovog zapošljavanja: osvješćivanje javnosti i samih mladih o njihovim problemima, razvoj sustava savjetovanja, profesionalnog usmjeravanja i motivacijskog treninga, informiranje i olakšavanje pristupa sustavu prekvalifikacije, borba protiv sivog tržišta jačanjem legislativnog okvira i njegovim stvarnim provođenjem.

Nezaposlenost, pogotovo mladih ljudi, poseban je problem u zemljama u tranziciji. I svjetski summit o društvenom razvoju u prvi je plan stavio tri ključna socijalna problema: siromaštvo, nezaposlenost i socijalnu isključenost. Nužno je napomenuti kako su tri navedena fenomena međusobno povezana i bitno je djelovati na njihovoj prevenciji.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“.

 

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost udruge mladih ”Mladi u EU”