Novosti iz udruge

Otvorene prijave za Blue Book stažiranje u Europskoj komisiji! | “EU i ja” – Mladi u EU!

Projekt “Blue Book” Europske komisije omogućuje mladim diplomiranim studentima da se pridruže administrativnim ili prevoditeljskim timovima unutar same Komisije. Trenutno su otvorene selekcije za programe pripravništva za ožujak 2024. Rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza 2023.

 

Europska komisija

Europska komisija je izvršno tijelo EU, što znači da je odgovorno za pokretanje i provedbu zakona EU te upravljanje europskim politikama. Sastoji se od 27 povjerenika (po jedan iz svake države članice), a sjedište joj je u Bruxellesu. Obavlja nekoliko funkcija:

– daje prijedloge zakona;

– podupire pravo EU poduzimanjem radnji protiv tvrtki ili država koje ne poštuju europsko pravo;

– vodi politike i sastavlja proračune;

– predstavlja Europsku uniju u pregovorima s drugim državama ili organizacijama.

 

Projekt Blue Book

Kroz projekt posvećen mladim diplomantima, Europska komisija dva puta godišnje otvara prijave za različita stažiranja. Trenutno je istraživanje usmjereno na administraciju ili prevođenje. Polaznicima će se pružiti prilika za učenje o politikama i procesima europskih institucija te primjena onoga što su prethodno stekli u dinamičnom i međunarodnom kontekstu. Trenutno su otvorene selekcije za praksu koja će se održati od ožujka 2024.

 

Dnevni rad će se sastojati od:

– sudjelovanja i organizacije sastanaka, radnih skupina i javnih rasprava;

– istraživanja, izrade i uređivanja dokumentacije, uključujući izvješća i konzultacije;

– odgovaranja na zahtjeve građana;

– podrške upravljanju projektima;

– prevođenja, pregleda prijevoda ili istraživanja terminologije.

 

Naknada, uvjeti i trajanje

Program Blue Book predviđa mjesečnu naknadu od 1350 EUR i zdravstveno osiguranje od nesreća tijekom cijelog trajanja pripravničkog staža. Dostupna je i naknada troškova vezanih uz dobivanje vize i putovanja između smještaja i mjesta stažiranja. Ured je većinom u Bruxellesu, ali također postoje mogućnosti u Luksemburgu ili drugim zemljama Europske unije. Sve prakse traju 5 mjeseci, od 1. ožujka 2024. do 31. srpnja 2024., s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Zahtjevi za Blue Book stažiranje

Za prijavu je potrebno ispuniti određene jezične i nejezične uvjete:

– imati diplomu, barem prve razine (ili ekvivalentnu kvalifikaciju);

– nemati prethodno radno iskustvo u trajanju duljem od 6 tjedana u bilo kojoj instituciji, tijelu ili agenciji EU, Europskom parlamentu ili Sudu EU;

– posjedovati državljanstvo jedne od država članica EU (nije isključeno sudjelovanje državljana trećih zemalja);

– tečno govoriti najmanje dva službena jezika Unije.

 

Konkretno, u administrativnom području potrebno je izvrsno poznavanje najmanje dva jezika Zajednice na razinama C1 ili C2 CEFR-a, a barem jedan od ta dva mora biti engleski, francuski ili njemački. Za područje prevođenja potrebno je znati prevoditi na svoj materinji jezik tekstove na najmanje dva jezika između engleskog, francuskog ili njemačkog i poznavati još jedan jezik Zajednice na razini jednakoj B2 CEFR-a.

 

Način prijave

Ukoliko su ispunjeni svi gore navedeni uvjeti, moguće je podnijeti zahtjev za prijavu. Prijavu je potrebno podnijeti putem službenog portala Europske komisije, u odgovarajućem odjeljku posvećenom pripravništvu. Prijave se primaju do 31. kolovoza 2023. do 12 sati.

Za više informacija posjetite službenu stranicu Europske komisije ili kontaktirajte nas.

Sretno!

 

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge mladih “Mladi u EU i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.